21. 10. 2020  3:08 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PLEKANCOVÁ, M. -- IVANOVÁ, L. -- ŘIČICA, Z. -- LAZOR, M. -- ŠURINA, I. -- SZABOVÁ, P. -- BODÍK, I. Anaérobná fermentácia ťažko rozložiteľných odpadov - papierenský kal. In Waste Forum [elektronický zdroj]. 2019, s. 50--58.

Originálny názov:
Anaérobná fermentácia ťažko rozložiteľných odpadov - papierenský kal
Anglický názov: Anaerobic fermentation of slowly degradable waste - paper sludge
Autor: Ing. Michaela Plekancová (45%)
Ing. Lucia Ivanová, PhD. (10%)
Zdeněk Řičica (5%)
Ing. Michal Lazor, PhD. (5%)
Ing. Igor Šurina, PhD. (5%)
Ing. Petra Szabová (10%)
prof. Ing. Igor Bodík, PhD. (20%)
Pracovisko:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Waste Forum [elektronický zdroj]
Podnázov:
Od strany: 50
Do strany:
58
Počet strán:
9
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 30.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Waste Forum [elektronický zdroj]. 2019.

Originálny názov:
Waste Forum [elektronický zdroj]
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 30.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)