21. 10. 2020  4:56 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FRAŇOVÁ, L. -- PUCHART, V. Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Anglický názov:
Enzymes required for plant hemicellulose utilization
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: komplexný natívny substrát eukalyptového dreva, prochromogenic substrates, complex native eucalyptus wood substrate, endoxylanáza, endoxylanase, glucuronoyl esterase, prochromogénne substráty, glukuronoylesteráza, acetylxylánesteráza, acetylxylan esterase
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
30.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)