21. 10. 2019  2:32 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FRAŇOVÁ, L. -- PUCHART, V. Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Anglický názov: Enzymes required for plant hemicellulose utilization
Český názov:
Autor: RNDr. Lucia Fraňová, PhD.
Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: komplexný natívny substrát eukalyptového dreva, prochromogenic substrates, complex native eucalyptus wood substrate, endoxylanáza, endoxylanase, glucuronoyl esterase, prochromogénne substráty, glukuronoylesteráza, acetylxylánesteráza, acetylxylan esterase
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: RNDr. Lucia Fraňová, PhD.
Posledná zmena: 30.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)