27. 6. 2019  1:58 Ladislav
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZAJÍČKOVÁ, Z. -- ŠPÁNIK, I. Applications of monolithic columns in gas chromatography and supercritical fluid chromatography. Journal of Separation Science, 42. s. 999--1011.

Originální název: Applications of monolithic columns in gas chromatography and supercritical fluid chromatography
Slovenský název:
Autor: Zuzana Zajíčková (50%)
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (50%)
Pracoviště: Ústav analytickej chémie
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Separation Science
Číslo svazku (ročník): 42
Od strany: 999
Do strany: 1011
Počet stran: 13
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Poslední změna: 06. 04. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Separation Science. 2019.

Originální název: Journal of Separation Science
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 06. 04. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)