15. 10. 2019  8:56 Terézia
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZAJÍČKOVÁ, Z. -- ŠPÁNIK, I. Applications of monolithic columns in gas chromatography and supercritical fluid chromatography. Journal of Separation Science, 42. s. 999--1011.

Originálny názov: Applications of monolithic columns in gas chromatography and supercritical fluid chromatography
Slovenský názov:
Autor: Zuzana Zajíčková (50%)
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (50%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Separation Science
Číslo zväzku (ročník): 42
Od strany: 999
Do strany: 1011
Počet strán: 13
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Posledná zmena: 06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Separation Science. 2019.

Originálny názov: Journal of Separation Science
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)