20. 11. 2019  18:45 Félix
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠUHAJ, P. -- HAYDARY, J. -- HUSÁR, J. -- STELTENPOHL, P. -- ŠUPA, I. Catalytic gasification of refuse-derived fuel in a two-stage laboratory scale pyrolysis/gasification unit with catalyst based on clay minerals. Waste Management, 85. s. 1--10.

Originální název: Catalytic gasification of refuse-derived fuel in a two-stage laboratory scale pyrolysis/gasification unit with catalyst based on clay minerals
Slovenský název:
Autor: Ing. Patrik Šuhaj (25%)
doc. Ing. Juma Haydary, PhD. (25%)
Ing. Jakub Husár (20%)
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD. (20%)
Ing. Ivan Šupa (10%)
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Waste Management
Číslo svazku (ročník): 85
Od strany: 1
Do strany: 10
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Šuhaj
Poslední změna: 06.04.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Waste Management. 2019.

Originální název: Waste Management
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 06.04.2019 22:21 (Import dat z knihovny)