21. 10. 2020  9:56 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠUHAJ, P. -- HAYDARY, J. -- HUSÁR, J. -- STELTENPOHL, P. -- ŠUPA, I. Catalytic gasification of refuse-derived fuel in a two-stage laboratory scale pyrolysis/gasification unit with catalyst based on clay minerals. Waste Management, 85. s. 1--10.

Originálny názov:
Catalytic gasification of refuse-derived fuel in a two-stage laboratory scale pyrolysis/gasification unit with catalyst based on clay minerals
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Patrik Šuhaj (25%)
prof. Ing. Juma Haydary, PhD. (25%)
Ing. Jakub Husár (20%)
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD. (20%)
Ing. Ivan Šupa (10%)
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Waste Management
Číslo zväzku (ročník):
85
Od strany:
1
Do strany:
10
Počet strán:
10
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Waste Management. 2019.

Originálny názov:
Waste Management
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)