19. 10. 2019  11:34 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠUHAJ, P. -- HAYDARY, J. -- HUSÁR, J. -- STELTENPOHL, P. -- ŠUPA, I. Catalytic gasification of refuse-derived fuel in a two-stage laboratory scale pyrolysis/gasification unit with catalyst based on clay minerals. Waste Management, 85. s. 1--10.

Originálny názov: Catalytic gasification of refuse-derived fuel in a two-stage laboratory scale pyrolysis/gasification unit with catalyst based on clay minerals
Slovenský názov:
Autor: Ing. Patrik Šuhaj (25%)
doc. Ing. Juma Haydary, PhD. (25%)
Ing. Jakub Husár (20%)
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD. (20%)
Ing. Ivan Šupa (10%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Waste Management
Číslo zväzku (ročník): 85
Od strany: 1
Do strany: 10
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Šuhaj
Posledná zmena: 06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Waste Management. 2019.

Originálny názov: Waste Management
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)