20. 9. 2019  7:43 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BRANDEBUROVÁ, P. -- GRENČÍKOVÁ, A. -- MACKUĽAK, T. Nanočastice- ekotoxické účinky na životné prostredie. Chemické listy, 113. s. 97--103.

Originální název: Nanočastice- ekotoxické účinky na životné prostredie
Anglický název: Nanoparticles and their Ecotoxic Effects on the Environment
Autor: Ing. Paula Brandeburová (50%)
Ing. Anna Grenčíková (20%)
doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (30%)
Pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Chemické listy
Číslo svazku (ročník): 113
Od strany: 97
Do strany: 103
Počet stran: 7
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Paula Brandeburová
Poslední změna: 06.04.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Chemické listy. 2019.

Originální název: Chemické listy
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 06.04.2019 22:21 (Import dat z knihovny)