24. 10. 2019  6:07 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BRANDEBUROVÁ, P. -- GRENČÍKOVÁ, A. -- MACKUĽAK, T. Nanočastice- ekotoxické účinky na životné prostredie. Chemické listy, 113. s. 97--103.

Originálny názov: Nanočastice- ekotoxické účinky na životné prostredie
Anglický názov: Nanoparticles and their Ecotoxic Effects on the Environment
Autor: Ing. Paula Brandeburová (50%)
Ing. Anna Grenčíková (20%)
doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (30%)
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Chemické listy
Číslo zväzku (ročník): 113
Od strany: 97
Do strany: 103
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Paula Brandeburová
Posledná zmena: 06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chemické listy. 2019.

Originálny názov: Chemické listy
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)