21. 10. 2019  4:21 Uršuľa
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MAJOVÁ, V. -- JABLONSKÝ, M. -- ŠKULCOVÁ, A. -- ONDRIGOVÁ, K. Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents: Urea-acetamide-glycerol and malic acid-proline-lactic acid. Journal of Hygienic Engineering and Design, 26. s. 76--80.

Originální název: Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents: Urea-acetamide-glycerol and malic acid-proline-lactic acid
Slovenský název:
Autor: Ing. Veronika Majová (65%)
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (20%)
Ing. Andrea Škulcová, PhD. (14%)
Ing. Katarína Ondrigová (1%)
Pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Hygienic Engineering and Design
Číslo svazku (ročník): 26
Od strany: 76
Do strany: 80
Počet stran: 5
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Majová
Poslední změna: 13.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Hygienic Engineering and Design.

Originální název: Journal of Hygienic Engineering and Design
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 13.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)