26. 10. 2020  23:44 Demeter
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAJOVÁ, V. -- JABLONSKÝ, M. -- ŠKULCOVÁ, A. -- ONDRIGOVÁ, K. Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents: Urea-acetamide-glycerol and malic acid-proline-lactic acid. Journal of Hygienic Engineering and Design, 26. s. 76--80.

Originálny názov:
Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents: Urea-acetamide-glycerol and malic acid-proline-lactic acid
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Veronika Majová, PhD. (65%)
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (20%)
Ing. Andrea Butor Škulcová, PhD. (14%)
Ing. Katarína Ondrigová (1%)
Pracovisko:
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Journal of Hygienic Engineering and Design
Číslo zväzku (ročník): 26
Od strany:
76
Do strany: 80
Počet strán:
5
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Majová, PhD.
Posledná zmena:
13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Hygienic Engineering and Design.

Originálny názov: Journal of Hygienic Engineering and Design
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena:
13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)