27. 10. 2020  12:39 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

IVANOVÁ, L. -- TOPORCEROVÁ, K. -- BODÍK, I. Improvement of the municipal sewage sludge quality using acidic and basic extraction?. In CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019, s. 57--60. ISBN 978-1-9993071-2-7.

Originálny názov:
Improvement of the municipal sewage sludge quality using acidic and basic extraction?
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
CER Comparative European Research 2019
Podnázov:
Od strany:
57
Do strany:
60
Počet strán:
4
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019. ISBN 978-1-9993071-2-7.

Originálny názov:
CER Comparative European Research 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-1-9993071-2-7
Vydavateľ:
Sciemcee Publishing London
Miesto vydania:
Londýn
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)