21. 10. 2019  1:41 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

IVANOVÁ, L. -- TOPORCEROVÁ, K. -- BODÍK, I. Improvement of the municipal sewage sludge quality using acidic and basic extraction?. In CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019, s. 57--60. ISBN 978-1-9993071-2-7.

Originálny názov: Improvement of the municipal sewage sludge quality using acidic and basic extraction?
Slovenský názov:
Autor: Ing. Lucia Ivanová, PhD. (70%)
Bc. Katarína Toporcerová (20%)
prof. Ing. Igor Bodík, PhD. (10%)
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: CER Comparative European Research 2019
Podnázov:
Od strany: 57
Do strany: 60
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Lucia Ivanová, PhD.
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019. ISBN 978-1-9993071-2-7.

Originálny názov: CER Comparative European Research 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-1-9993071-2-7
Vydavateľ: Sciemcee Publishing London
Miesto vydania: Londýn
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)