21. 10. 2019  2:47 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BURČOVÁ, Z. -- KREPS, F. -- STRIŽINCOVÁ, P. -- HÁZ, A. -- LISÝ, A. Antioxidants in Grapes: Isolation and Identification. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.

Originálny názov: Antioxidants in Grapes: Isolation and Identification
Slovenský názov:
Autor: Ing. Zuzana Burčová, PhD. (84%)
Ing. František Kreps, PhD. (10%)
Ing. Petra Strižincová (2%)
Ing. Aleš Ház, PhD. (2%)
Ing. Anton Lisý (2%)
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: World Sustainable Energy Days 2019
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Burčová, PhD.
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019. ISSN 2617-5398.

Originálny názov: World Sustainable Energy Days 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISSN: 2617-5398
Vydavateľ: OÖ Energiesparverban
Miesto vydania: Wels, Rakúsko
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)