21. 10. 2019  2:01 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAYDARY, J. Chemical Engineering Process Design and Simulation-Aspen Plus and Aspen HYSYS Applications. Hoboken, NJ, USA: American Institute of Chemical Engineers, 2019. ISBN 978-1-119-08911-7.

Originálny názov: Chemical Engineering Process Design and Simulation-Aspen Plus and Aspen HYSYS Applications
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Juma Haydary, PhD. (100%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-1-119-08911-7
Vydavateľ: American Institute of Chemical Engineers
Miesto vydania: Hoboken, NJ, USA
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)