27. 10. 2020  13:18 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VEVERKA, M. -- DUBAJ, T. -- VEVERKOVÁ, E. -- ŠIMON, P. -- HUSÁR, Š. -- TOMANOVÁ, K. -- JORÍK, V. Beta-glucan and arabinogalactan-based xerogels for abuse-deterrent opioid formulations. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 129. s. 132--139.

Originálny názov: Beta-glucan and arabinogalactan-based xerogels for abuse-deterrent opioid formulations
Slovenský názov:
Autor: Miroslav Veverka (35%)
Ing. Tibor Dubaj, PhD. (20%)
Eva Veverková (15%)
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (10%)
Štefan Husár (10%)
Ing. Katarína Tomanová, PhD. (5%)
doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc. (5%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie
Oddelenie spracovania polymérov (detaš. pracovisko)
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum:
European Journal of Pharmaceutical Sciences
Číslo zväzku (ročník):
129
Od strany:
132
Do strany:
139
Počet strán:
8
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Tibor Dubaj, PhD.
Posledná zmena:
13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

European Journal of Pharmaceutical Sciences. 2019.

Originálny názov: European Journal of Pharmaceutical Sciences
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)