15. 10. 2019  14:12 Terézia
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZAKHAR, R. -- DERCO, J. -- ČACHO, F. Adsorption of arsenic by granular ferric oxide: equilibrium and kinetic study. In CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019, s. 61--64. ISBN 978-1-9993071-2-7.

Originálny názov: Adsorption of arsenic by granular ferric oxide: equilibrium and kinetic study
Slovenský názov:
Autor: Ing. Ronald Zakhar (60%)
prof. Ing. Ján Derco, DrSc. (20%)
Ing. František Čacho, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: CER Comparative European Research 2019
Podnázov:
Od strany: 61
Do strany: 64
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ronald Zakhar
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019. ISBN 978-1-9993071-2-7.

Originálny názov: CER Comparative European Research 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-1-9993071-2-7
Vydavateľ: Sciemcee Publishing London
Miesto vydania: Londýn
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)