31. 10. 2020  12:21 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZAKHAR, R. -- DERCO, J. -- ČACHO, F. Adsorption of arsenic by granular ferric oxide: equilibrium and kinetic study. In CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019, s. 61--64. ISBN 978-1-9993071-2-7.

Originálny názov:
Adsorption of arsenic by granular ferric oxide: equilibrium and kinetic study
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav analytickej chémie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
CER Comparative European Research 2019
Podnázov:
Od strany:
61
Do strany:
64
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Ronald Zakhar, PhD.
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019. ISBN 978-1-9993071-2-7.

Originálny názov:
CER Comparative European Research 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-1-9993071-2-7
Vydavateľ: Sciemcee Publishing London
Miesto vydania: Londýn
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)