18. 10. 2019  1:08 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FURDÍKOVÁ, K. -- MACHYŇÁKOVÁ, A. -- DRTILOVÁ, T. -- KLEMPOVÁ, T. -- ĎURČANSKÁ, K. -- ŠPÁNIK, I. Comparison of volatiles in noble-rotten and healthy grape berries of Tokaj. LWT Food Science and Technology, 105. s. 37--47.

Originálny názov: Comparison of volatiles in noble-rotten and healthy grape berries of Tokaj
Slovenský názov:
Autor: Ing. Katarína Furdíková, PhD. (60%)
Ing. Andrea Machyňáková, PhD. (10%)
Ing. Tereza Drtilová (5%)
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (5%)
Ing. Katarína Ďurčanská, PhD. (5%)
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (15%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Ústav biotechnológie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: LWT Food Science and Technology
Číslo zväzku (ročník): 105
Od strany: 37
Do strany: 47
Počet strán: 11
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Furdíková, PhD.
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

LWT Food Science and Technology.

Originálny názov: LWT Food Science and Technology
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)