23. 10. 2020  14:02 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MINAROVIČOVÁ, L. -- LAUKOVÁ, M. -- KAROVIČOVÁ, J. -- KOHAJDOVÁ, Z. -- KEPIČOVÁ, V. Gluten-free rice muffins enriched with teff flour. Potravinárstvo, 13. s. 187--193.

Originálny názov:
Gluten-free rice muffins enriched with teff flour
Slovenský názov:
Autor: Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (50%)
Ing. Michaela Lauková, PhD. (25%)
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (10%)
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (10%)
Ing. Veronika Kepičová (5%)
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Potravinárstvo
Číslo zväzku (ročník):
13
Od strany:
187
Do strany: 193
Počet strán:
7
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo. 2019.

Originálny názov: Potravinárstvo
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)