23. 10. 2020  12:54 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LÁSIKOVÁ, A. -- DOHÁŇOŠOVÁ, J. -- ŠTIBLARIKOVÁ, M. -- PARÁK, M. -- MONCOĽ, J. -- GRACZA, T. First Total Synthesis of Varioxiranol A. Molecules, 24. s. 862.

Originálny názov:
First Total Synthesis of Varioxiranol A
Slovenský názov:
Autor: Ing. Angelika Lásiková, PhD. (30%)
Ing. Jana Doháňošová, PhD. (25%)
Ing. Mária Štiblariková (25%)
Ing. Martin Parák (5%)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (5%)
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. (10%)
Pracovisko:
Oddelenie organickej chémie
Oddelenie anorganickej chémie
Centrálne laboratóriá FCHPT
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Molecules
Číslo zväzku (ročník):
24
Od strany:
862
Do strany:
862
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Angelika Lásiková, PhD.
Posledná zmena:
27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Molecules. 2019.

Originálny názov: Molecules
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)