19. 10. 2019  12:41 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HROBOŇOVÁ, K. Current trends in liquid chromatography – Ultra high performance liquid chromatography. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 63--68. ISBN 978-80-227-4907-7.

Originálny názov: Current trends in liquid chromatography – Ultra high performance liquid chromatography
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials
Podnázov:
Od strany: 63
Do strany: 68
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Posledná zmena: 04.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4907-7.

Originálny názov: New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials
Anglický názov:
Český názov:
Editor: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (95%)
Sanja Lazić (5%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-227-4907-7
Vydavateľ: Spektrum STU
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 04.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)