21. 10. 2020  11:15 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HROBOŇOVÁ, K. Current trends in liquid chromatography – Ultra high performance liquid chromatography. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 63--68. ISBN 978-80-227-4907-7.

Originálny názov:
Current trends in liquid chromatography – Ultra high performance liquid chromatography
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials
Podnázov:
Od strany: 63
Do strany:
68
Počet strán:
6
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 04.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4907-7.

Originálny názov:
New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials
Anglický názov:
Český názov:
Editor: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (95%)
Svetlana Lazić (5%)
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-227-4907-7
Vydavateľ:
Spektrum STU
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
04.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)