16. 10. 2019  14:05 Vladimíra
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HROUZKOVÁ, S. -- SZARKA, A. -- LEMAK, I. -- KERŠŇÁKOVÁ, Z. QuEChERS in pesticide residues analysis. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 37--43. ISBN 978-80-227-4907-7.

Originální název: QuEChERS in pesticide residues analysis
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (60%)
Ing. Agneša Szarka, PhD. (30%)
Ivana Lemak (5%)
Ing. Zuzana Keršňáková (5%)
Pracoviště: Ústav analytickej chémie
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials
Podnázev:
Od strany: 37
Do strany: 43
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Poslední změna: 04.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4907-7.

Originální název: New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials
Anglický název:
Český název:
Editor: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (95%)
Sanja Lazić (5%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-227-4907-7
Nakladatel: Spektrum STU
Místo vydání: Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 04.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)