21. 10. 2019  3:12 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SZARKA, A. -- HROUZKOVÁ, S. Dispersive liquid-liquid microextraction followed by gas chromatographymass spectrometry for the determination of endocrine disrupting pesticides in nutraceutical drops. In HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 30--36. ISBN 978-80-227-4907-7.

Originálny názov: Dispersive liquid-liquid microextraction followed by gas chromatographymass spectrometry for the determination of endocrine disrupting pesticides in nutraceutical drops
Slovenský názov:
Autor: Ing. Agneša Szarka, PhD. (70%)
doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (30%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials
Podnázov:
Od strany: 30
Do strany: 36
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Agneša Szarka, PhD.
Posledná zmena: 04.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

HROUZKOVÁ, S. -- LAZIĆ, S. New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials. Bratislava: Spektrum STU, 2019. ISBN 978-80-227-4907-7.

Originálny názov: New approaches for pesticide residues analysis and for degradation studies in food and plant materials
Anglický názov:
Český názov:
Editor: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (95%)
Sanja Lazić (5%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-227-4907-7
Vydavateľ: Spektrum STU
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 04.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)