23. 10. 2020  13:13 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BAKARÁČ, P. -- KVASNICA, M. Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions. Chemical Papers, 73. s. 611--618.

Originálny názov:
Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Chemical Papers
Číslo zväzku (ročník): 73
Od strany: 611
Do strany:
618
Počet strán:
8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Peter Bakaráč
Posledná zmena: 04.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chemical Papers. 2019.

Originálny názov:
Chemical Papers
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)