19. 11. 2019  6:02 Alžbeta
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HÍVEŠ, J. -- KUBIŇÁKOVÁ, E. -- KRÁLIKOVÁ, E. -- ZELIENKA, P. Application of ferrates in wastewater treatment. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.

Originální název: Application of ferrates in wastewater treatment
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (40%)
Ing. Emília Kubiňáková, PhD. (50%)
Ing. Eva Králiková (5%)
Ing. Peter Zelienka (5%)
Pracoviště: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: 7th International Conference on Chemical Technology
Podnázev:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Poslední změna: 04.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019. ISBN 978-80-88307-01-3.

Originální název: 7th International Conference on Chemical Technology
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-88307-01-3
Nakladatel: Czech Society of Industrial Chemistry
Místo vydání: Praha
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)