27. 10. 2020  14:21 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HÍVEŠ, J. -- KUBIŇÁKOVÁ, E. -- KRÁLIKOVÁ, E. -- ZELIENKA, P. Application of ferrates in wastewater treatment. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.

Originálny názov: Application of ferrates in wastewater treatment
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
7th International Conference on Chemical Technology
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Posledná zmena:
04.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019. ISBN 978-80-88307-01-3.

Originálny názov:
7th International Conference on Chemical Technology
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-88307-01-3
Vydavateľ:
Czech Society of Industrial Chemistry
Miesto vydania: Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)