Aug 18, 2019   10:48 a.m. Elena, Helena
Academic information system

Faculty of Chemical and Food Technology - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

ZAHORANOVÁ, A. -- ČERNÁK, M. -- KOVÁČIK, D. -- MEDVECKÁ, V. -- HUDECOVÁ, D. -- KALIŇÁKOVÁ, B. -- HOPPANOVÁ, L. -- DYLÍKOVÁ, J. Spôsob predsejbovej úpravy rastlinných semien a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu: Zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia: 2.4.2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 10 p.

Original name: Spôsob predsejbovej úpravy rastlinných semien a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu: Zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia: 2.4.2019
English name:
Written by (author): Mgr. Anna Zahoranová, PhD. (20%)
Mirko Černák (10%)
Dušan Kováčik (10%)
Veronika Medvecká (10%)
prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc. (25%)
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. (10%)
Ing. Lucia Hoppanová (10%)
Ing. Juliana Dylíková (5%)
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology
Kind of publication: monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
ISBN:
Publisher: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Place of publishing: Banská Bystrica
Year of publication: 2019
Number of pages: 10
Original language: Slovak
Publication category: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Scientific field:
Year of submission: 2019
Year of transmission: 2019
 
Entry made by: Mgr. Anna Zahoranová, PhD.
Last change: 11. 05. 2019, 22:20 (Data import from library)