23. 10. 2020  13:22 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BUČINSKÝ, L. -- BREZA, M. -- MALČEK, M. -- POWERS, D C. -- HWANG, C. -- KRZYSTEK, J. -- NOCERA, D G. -- TELSER, J. High-Frequency and -Field EPR (HFEPR) Investigation of a Pseudotetrahedral Cr-IV Siloxide Complex and Computational Studies of Related (CrL4)-L-IV Systems. Inorganic Chemistry, 58. s. 4907--4920.

Originálny názov: High-Frequency and -Field EPR (HFEPR) Investigation of a Pseudotetrahedral Cr-IV Siloxide Complex and Computational Studies of Related (CrL4)-L-IV Systems
Slovenský názov:
Autor:
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (40%)
doc. Ing. Martin Breza, CSc. (30%)
Ing. Michal Malček, PhD. (20%)
David C. Powers (2%)
C.H. Hwang (2%)
J. Krzystek (2%)
Daniel G. Nocera (2%)
Joshua Telser (2%)
Pracovisko:
Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Inorganic Chemistry
Číslo zväzku (ročník):
58
Od strany:
4907
Do strany:
4920
Počet strán:
14
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Posledná zmena:
18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Inorganic Chemistry. 2019.

Originálny názov:
Inorganic Chemistry
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)