21. 10. 2019  1:53 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARTÁK, J. -- SCHLOSSER, Š. Influence of Anion and Cation Structure of Ionic Liquids on Carboxylic Acids Extraction. Frontiers in Chemistry, 7. s. 117.

Originálny názov: Influence of Anion and Cation Structure of Ionic Liquids on Carboxylic Acids Extraction
Slovenský názov:
Autor: RNDr. Ján Marták, PhD. (70%)
Ing. Štefan Schlosser, CSc. (30%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Frontiers in Chemistry
Číslo zväzku (ročník): 7
Od strany: 117
Do strany: 117
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: RNDr. Ján Marták, PhD.
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Frontiers in Chemistry.

Originálny názov: Frontiers in Chemistry
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)