29. 10. 2020  20:43 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SCHLOSSER, Š. Extraction of carboxylic Acids Using Ionic Liquids. In Recent Advances in Interdisciplinary Trends in Engineering & Applications. Indore, India: IPS Academy, 2019, s. 20.

Originálny názov:
Extraction of carboxylic Acids Using Ionic Liquids
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Recent Advances in Interdisciplinary Trends in Engineering & Applications
Podnázov:
Od strany:
20
Do strany: 20
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Recent Advances in Interdisciplinary Trends in Engineering & Applications. Indore, India: IPS Academy, 2019.

Originálny názov:
Recent Advances in Interdisciplinary Trends in Engineering & Applications
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
IPS Academy
Miesto vydania: Indore, India
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
Posledná zmena:
18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)