19. 10. 2019  11:22 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SCHLOSSER, Š. Extraction of carboxylic Acids Using Ionic Liquids. In Recent Advances in Interdisciplinary Trends in Engineering & Applications. Indore, India: IPS Academy, 2019, s. 20.

Originálny názov: Extraction of carboxylic Acids Using Ionic Liquids
Slovenský názov:
Autor: Ing. Štefan Schlosser, CSc. (100%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Recent Advances in Interdisciplinary Trends in Engineering & Applications
Podnázov:
Od strany: 20
Do strany: 20
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Štefan Schlosser, CSc.
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Recent Advances in Interdisciplinary Trends in Engineering & Applications. Indore, India: IPS Academy, 2019.

Originálny názov: Recent Advances in Interdisciplinary Trends in Engineering & Applications
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: IPS Academy
Miesto vydania: Indore, India
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)