21. 10. 2020  10:56 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HANČÁK, J. -- PĚLUCHA, R. Antropometrický profil a aeróbna výkonnosť študentov Fakulty chemickej a potravinárskej Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 2016. Tělesná kultura, 41. s. 11--16.

Originálny názov: Antropometrický profil a aeróbna výkonnosť študentov Fakulty chemickej a potravinárskej Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 2016
Anglický názov:
Anthropometry profile and aerobic performance by students of the Faculty of chemical and food technology of the Slovak Technical University in Bratislava, 2016
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie telesnej výchovy a športu
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum: Tělesná kultura
Číslo zväzku (ročník):
41
Od strany:
11
Do strany:
16
Počet strán:
6
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Tělesná kultura. 2019.

Originálny názov:
Tělesná kultura
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)