27. 10. 2020  14:17 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ADAMÍKOVÁ, J. -- ANTOŠOVÁ, M. -- POLAKOVIČ, M. Chromatographic purification of recombinant human erythropoietin. Biotechnology Letters, 41. s. 4--5.

Originálny názov:
Chromatographic purification of recombinant human erythropoietin
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum:
Biotechnology Letters
Číslo zväzku (ročník):
41
Od strany: 4
Do strany:
5
Počet strán:
2
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jana Adamíková, PhD.
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Biotechnology Letters. 2019.

Originálny názov:
Biotechnology Letters
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)