21. 10. 2019  2:47 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ADAMÍKOVÁ, J. -- ANTOŠOVÁ, M. -- POLAKOVIČ, M. Chromatographic purification of recombinant human erythropoietin. Biotechnology Letters, 41. s. 4--5.

Originálny názov: Chromatographic purification of recombinant human erythropoietin
Slovenský názov:
Autor: Ing. Jana Adamíková, PhD. (50%)
Ing. Monika Antošová, PhD. (10%)
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (40%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Biotechnology Letters
Číslo zväzku (ročník): 41
Od strany: 4
Do strany: 5
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jana Adamíková, PhD.
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Biotechnology Letters. 2019.

Originálny názov: Biotechnology Letters
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)