17. 10. 2019  15:02 Hedviga
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MIHAĽ, M. -- ČERVEŇANSKÝ, I. -- MARKOŠ, J. Bioproduction of phenylacetaldehyde from l-phenylalanine in hybrid system consisted of two membrane bioreactors. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.

Originální název: Bioproduction of phenylacetaldehyde from l-phenylalanine in hybrid system consisted of two membrane bioreactors
Slovenský název:
Autor: Ing. Mário Mihaľ, PhD. (34%)
Ing. Ivan Červeňanský, PhD. (33%)
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (33%)
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: 7th International Conference on Chemical Technology
Podnázev:
Od strany: 1
Do strany: 1
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019. ISBN 978-80-88307-01-3.

Originální název: 7th International Conference on Chemical Technology
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-88307-01-3
Nakladatel: Czech Society of Industrial Chemistry
Místo vydání: Praha
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)