21. 10. 2020  5:04 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIHAĽ, M. -- ČERVEŇANSKÝ, I. -- MARKOŠ, J. Bioproduction of phenylacetaldehyde from l-phenylalanine in hybrid system consisted of two membrane bioreactors. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, s. 1. ISBN 978-80-88307-01-3.

Originálny názov:
Bioproduction of phenylacetaldehyde from l-phenylalanine in hybrid system consisted of two membrane bioreactors
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Mário Mihaľ, PhD. (34%)
Ing. Ivan Červeňanský, PhD. (33%)
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (33%)
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
7th International Conference on Chemical Technology
Podnázov:
Od strany: 1
Do strany: 1
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019. ISBN 978-80-88307-01-3.

Originálny názov:
7th International Conference on Chemical Technology
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-88307-01-3
Vydavateľ:
Czech Society of Industrial Chemistry
Miesto vydania:
Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)