Aug 26, 2019   7:02 a.m. Samuel
Academic information system

Faculty of Chemical and Food Technology - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

DERCO, J. -- URMINSKÁ, B. -- VALIČKOVÁ, M. -- VRABEĽ, M. -- ČIŽMÁROVÁ, O. Odstraňovanie študovaných pesticídov a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu. Vodní hospodářství :, 69. p. 6--9.

Original name: Odstraňovanie študovaných pesticídov a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu
English name:
Written by (author): prof. Ing. Ján Derco, DrSc. (50%)
Ing. Barbora Urminská, PhD. (20%)
Ing. Mária Valičková, PhD. (10%)
Ing. Martin Vrabeľ (10%)
Ing. Oľga Čižmárová (10%)
Department: Department of Environmental Engineering
Kind of publication: articles in magazines
Periodical: Vodní hospodářství :
Volume no. (year): 69
Starting page: 6
Up to page: 9
Number of pages: 4
Original language: Slovak
Publication category: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Scientific field:
Year of submission: 2019
Year of transmission: 2019
 
Entry made by: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Last change: 05/25/2019 22:24 (Data import from library)


Source specification:

Vodní hospodářství :.

Original name: Vodní hospodářství :
English name:
Czech name:
Written by (author):
Kind of publication: others
Year of submission:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
Year of transmission:
Last change: 05/25/2019 22:25 (Data import from library)