23. 10. 2020  13:12 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SPACZYNSKA, E. -- MROZEK-WILCZKIEWICZ, A. -- MALARZ, K. -- KOS, J. -- GONĚC, T. -- ORAVEC, M. -- GAWECKI, R. -- BAK, A. -- DOHÁŇOŠOVÁ, J. -- KAPUSTÍKOVÁ, I. -- LIPTAJ, T. -- JAMPÍLEK, J. -- MUSIOL, R. Design and synthesis of anticancer 1-hydroxynaphthalene-2-carboxanilides with a p53 independent mechanism of action. Scientific Reports, 9. s. 6387.

Originálny názov:
Design and synthesis of anticancer 1-hydroxynaphthalene-2-carboxanilides with a p53 independent mechanism of action
Slovenský názov:
Autor:
Ewelina Spaczynska (10%)
Anna Mrozek-Wilczkiewicz (5%)
Katarzyna Malarz (5%)
Jiří Kos (10%)
Tomáš Goněc (5%)
Michal Oravec, BS (5%)
Robert Gawecki (5%)
Andrzej Bak (5%)
Ing. Jana Doháňošová, PhD. (10%)
Iva Kapustíková (5%)
doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD. (10%)
Josef Jampílek (15%)
Robert Musiol (10%)
Pracovisko: Centrálne laboratóriá FCHPT
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Scientific Reports
Číslo zväzku (ročník): 9
Od strany:
6387
Do strany:
6387
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Jana Doháňošová, PhD.
Posledná zmena:
25.05.2019 22:24 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Scientific Reports. 2019.

Originálny názov:
Scientific Reports
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:24 (Import dát z knižnice)