21. 10. 2020  4:44 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARBIERIKOVÁ, Z. -- DVORANOVÁ, D. -- BREZOVÁ, V. EPR Spin Trapping Technique as a Useful but Tricky Tool in the Studies of Photoinduced Processes. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, s. 18.

Originálny názov:
EPR Spin Trapping Technique as a Useful but Tricky Tool in the Studies of Photoinduced Processes
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow
Podnázov:
Od strany: 18
Do strany:
18
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019.

Originálny názov:
The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ: University of Glasgow
Miesto vydania:
Glasgow,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)