15. 10. 2019  12:57 Terézia
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DARVASIOVÁ, D. -- RAPTA, P. -- ZALIBERA, M. -- LUŠPAI, K. -- LUKEŠ, V. -- ANDERSEN, C L. -- CHRISTENSEN, M A. -- HALEY, M M. -- HAMMERICH, O. -- NIELSEN, M B. In-situ EPR/UV-Vis-NIR Spectroelectrochemistry of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, s. 16.

Originálny názov: In-situ EPR/UV-Vis-NIR Spectroelectrochemistry of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes
Slovenský názov:
Autor: Ing. Denisa Darvasiová, PhD. (90%)
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (2%)
Ing. Michal Zalibera, PhD. (1%)
Ing. Karol Lušpai, PhD. (1%)
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (1%)
Cecilie Lindholm Andersen (1%)
Mikkel A. Christensen (1%)
Michael M. Haley (1%)
Ole Hammerich (1%)
Mogens Brondsted Nielsen (1%)
Pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow
Podnázov:
Od strany: 16
Do strany: 16
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Denisa Darvasiová, PhD.
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019.

Originálny názov: The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: University of Glasgow
Miesto vydania: Glasgow,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)