21. 10. 2020  4:35 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SHARMA, A. -- VALO, R. -- KALÚZ, M. -- PAULEN, R. -- FIKAR, M. Implementation of optimal strategy to economically improve batch membrane separation. Journal of Process Control, 76. s. 155--164.

Originálny názov:
Implementation of optimal strategy to economically improve batch membrane separation
Slovenský názov:
Autor: Ayush Sharma, PhD. (60%)
Ing. Richard Valo, PhD. (5%)
Ing. Martin Kalúz, PhD. (5%)
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (10%)
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (20%)
Pracovisko:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Journal of Process Control
Číslo zväzku (ročník):
76
Od strany:
155
Do strany:
164
Počet strán:
10
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Process Control. 2019.

Originálny názov:
Journal of Process Control
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)