21. 10. 2020  5:12 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DVORANOVÁ, D. -- BARBIERIKOVÁ, Z. -- MAZÚR, M. -- GARCÍA-LÓPEZ, E. -- MARCI, G. -- LUŠPAI, K. -- BREZOVÁ, V. EPR investigations of polymeric and H2O2-modified C3N4-based photocatalysts. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 375. s. 100--113.

Originálny názov:
EPR investigations of polymeric and H2O2-modified C3N4-based photocatalysts
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum: Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
Číslo zväzku (ročník):
375
Od strany: 100
Do strany:
113
Počet strán:
14
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. 2019.

Originálny názov:
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)