23. 10. 2020  13:57 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAUŠOVÁ, Š. -- RIVA, M. -- BAUDYS, M. -- KRÝSA, J. -- BARBIERIKOVÁ, Z. -- BREZOVÁ, V. Composite materials based on active carbon/TiO2 for photocatalytic water purification. Catalysis Today, 328. s. 178--182.

Originálny názov:
Composite materials based on active carbon/TiO2 for photocatalytic water purification
Slovenský názov:
Autor:
Šárka Paušová (17%)
Maitheya Riva (16%)
Michal Baudys (17%)
Josef Krýsa (16%)
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. (17%)
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (17%)
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Catalysis Today
Číslo zväzku (ročník):
328
Od strany: 178
Do strany:
182
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Catalysis Today. 2019.

Originálny názov:
Catalysis Today
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)