15. 10. 2019  14:06 Terézia
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BREZOVÁ, V. -- DVORANOVÁ, D. -- BARBIERIKOVÁ, Z. -- MAZÚR, M. Can C3N4 fulfill our dream of an efficient visible-light active photocatalyst?. In New trends in photo and electro catalysis. Praha,: University of chemistry and technology, 2019, s. 13. ISBN 978-80-7592-041-6.

Originálny názov: Can C3N4 fulfill our dream of an efficient visible-light active photocatalyst?
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (40%)
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. (20%)
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. (20%)
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (20%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: New trends in photo and electro catalysis
Podnázov:
Od strany: 13
Do strany: 13
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

New trends in photo and electro catalysis. Praha,: University of chemistry and technology, 2019. ISBN 978-80-7592-041-6.

Originálny názov: New trends in photo and electro catalysis
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7592-041-6
Vydavateľ: University of chemistry and technology
Miesto vydania: Praha,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)