31. 10. 2020  12:17 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BREZOVÁ, V. -- DVORANOVÁ, D. -- BARBIERIKOVÁ, Z. -- MAZÚR, M. Can C3N4 fulfill our dream of an efficient visible-light active photocatalyst?. In New trends in photo and electro catalysis. Praha,: University of chemistry and technology, 2019, s. 13. ISBN 978-80-7592-041-6.

Originálny názov:
Can C3N4 fulfill our dream of an efficient visible-light active photocatalyst?
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
New trends in photo and electro catalysis
Podnázov:
Od strany:
13
Do strany:
13
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
Posledná zmena:
25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

New trends in photo and electro catalysis. Praha,: University of chemistry and technology, 2019. ISBN 978-80-7592-041-6.

Originálny názov:
New trends in photo and electro catalysis
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7592-041-6
Vydavateľ:
University of chemistry and technology
Miesto vydania:
Praha,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)