23. 10. 2020  13:01 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DVORANOVÁ, D. -- BREZOVÁ, V. -- BARBIERIKOVÁ, Z. -- TOBALDI, D M. -- SAELI, M. EPR study of photoinduced processes of nobel-metal decorated titanium dioxide photocatalyst. In New trends in photo and electro catalysis. Praha,: University of chemistry and technology, 2019, s. 20. ISBN 978-80-7592-041-6.

Originálny názov:
EPR study of photoinduced processes of nobel-metal decorated titanium dioxide photocatalyst
Slovenský názov:
Autor:
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. (40%)
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (20%)
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. (10%)
David. M. Tobaldi (15%)
Manfredi Saeli (15%)
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: New trends in photo and electro catalysis
Podnázov:
Od strany:
20
Do strany: 20
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

New trends in photo and electro catalysis. Praha,: University of chemistry and technology, 2019. ISBN 978-80-7592-041-6.

Originálny názov:
New trends in photo and electro catalysis
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7592-041-6
Vydavateľ:
University of chemistry and technology
Miesto vydania:
Praha,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)