8. 12. 2019  14:22 Marína
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MALATINSKÝ, T. -- OTOČKOVÁ, B. -- DIKOŠOVÁ, L. -- FISCHER, R. A Convenient Synthetic Route towards 3,5-Bis(hydroxymethyl)pyrrolizidines: Stereoselective Synthesis of Unnatural (-)-Hyacinthacine B-2. Chemistry Select, 4. s. 4233--4237.

Originální název: A Convenient Synthetic Route towards 3,5-Bis(hydroxymethyl)pyrrolizidines: Stereoselective Synthesis of Unnatural (-)-Hyacinthacine B-2
Slovenský název:
Autor: Ing. Tomáš Malatinský, PhD. (40%)
Ing. Barbora Otočková (20%)
Ing. Lívia Dikošová (20%)
Ing. Róbert Fischer, PhD. (20%)
Pracoviště: Oddelenie organickej chémie
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Chemistry Select
Číslo svazku (ročník): 4
Od strany: 4233
Do strany: 4237
Počet stran: 5
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Malatinský, PhD.
Poslední změna: 01.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Chemistry Select.

Originální název: Chemistry Select
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 01.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)