23. 10. 2020  14:21 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MALATINSKÝ, T. -- OTOČKOVÁ, B. -- DIKOŠOVÁ, L. -- FISCHER, R. A Convenient Synthetic Route towards 3,5-Bis(hydroxymethyl)pyrrolizidines: Stereoselective Synthesis of Unnatural (-)-Hyacinthacine B-2. Chemistry Select, 4. s. 4233--4237.

Originálny názov:
A Convenient Synthetic Route towards 3,5-Bis(hydroxymethyl)pyrrolizidines: Stereoselective Synthesis of Unnatural (-)-Hyacinthacine B-2
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Tomáš Malatinský, PhD. (40%)
Ing. Barbora Otočková (20%)
Ing. Lívia Dikošová (20%)
Ing. Róbert Fischer, PhD. (20%)
Pracovisko:
Oddelenie organickej chémie
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Chemistry Select
Číslo zväzku (ročník): 4
Od strany:
4233
Do strany: 4237
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Tomáš Malatinský, PhD.
Posledná zmena:
01.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chemistry Select.

Originálny názov: Chemistry Select
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)