22. 9. 2019  22:18 Móric
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MOSNÁČKOVÁ, K. -- ŠLOSÁR, M. -- KOLLÁR, J. -- JANIGOVÁ, I. -- ŠIŠKOVÁ, A. -- CHMELA, Š. -- SIKORSKA, W. -- PERĎOCHOVÁ, D. -- GÁLISOVÁ, I. -- ALEXY, P. -- CHODÁK, I. -- MOSNÁČEK, J. Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate)/carbon black mulching films during one season of sweet pepper production. European Polymer Journal, 114. s. 81--89.

Originální název: Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate)/carbon black mulching films during one season of sweet pepper production
Slovenský název:
Autor: Katarína Mosnáčková (5%)
Miroslav Šlosár (5%)
Jozef Kollár (5%)
Ivica Janigová (5%)
Alena Šišková (3%)
Štefan Chmela (5%)
Wanda Sikorska (2%)
Ing. Dagmara Perďochová, PhD. (20%)
Ing. Ivana Gálisová (20%)
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. (20%)
prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. (5%)
Jaroslav Mosnáček (5%)
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: European Polymer Journal
Číslo svazku (ročník): 114
Od strany: 81
Do strany: 89
Počet stran: 9
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Dagmara Perďochová, PhD.
Poslední změna: 01.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

European Polymer Journal. 2019.

Originální název: European Polymer Journal
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 01.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)