23. 10. 2020  14:03 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUBÍČKOVÁ, J. -- ELEFANTOVÁ, K. -- OLEJNÍKOVÁ, P. -- LAKATOŠ, B. -- BREIER, A. -- SULOVÁ, Z. Cytotoxický účinok vybraných chinolizidínových derivátov na P-gp pozitívne a P-gp negatívne bunky. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, s. 33. ISBN 978-80-972752-5-9.

Originálny názov:
Cytotoxický účinok vybraných chinolizidínových derivátov na P-gp pozitívne a P-gp negatívne bunky
Anglický názov:
Cytotoxic effect of selected quinolizidine derivatives on P-gp positive and P-gp negative cells
Autor:
Mgr. Jana Kubíčková, PhD. (60%)
Ing. Katarína Elefantová, PhD. (15%)
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (10%)
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (5%)
prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (5%)
Ing. Zdena Sulová, DrSc. (5%)
Pracovisko:
Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok
Podnázov:
Od strany:
33
Do strany: 33
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Mgr. Jana Kubíčková, PhD.
Posledná zmena:
01.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019. ISBN 978-80-972752-5-9.

Originálny názov:
Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-972752-5-9
Vydavateľ:
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV
Miesto vydania:
Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)