Aug 18, 2019   5:25 a.m. Elena, Helena
Academic information system

Faculty of Chemical and Food Technology - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

KOČIBÁLOVÁ, Z. -- GUZYOVÁ, M. -- SULOVÁ, Z. -- BREIER, A. Sledovanie expresie latrofilínu-1 v bunkových líniách akútnej myeloidnej leukémie. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 17. ISBN 978-80-972752-5-9.

Original name: Sledovanie expresie latrofilínu-1 v bunkových líniách akútnej myeloidnej leukémie
English name: Monitoring of latrophilin-1 expression in cell lines of acute myeloid leukemia
Written by (author): Ing. Zuzana Kočibálová (55%)
Ing. Martina Guzyová, PhD. (35%)
Ing. Zdena Sulová, DrSc. (5%)
prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (5%)
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology
Kind of publication: contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
Collection: Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok
Subtitle:
Starting page: 17
Up to page: 17
Number of pages: 1
Original language: Slovak
Publication category: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Scientific field:
Year of submission: 2019
Year of transmission: 2019
 
Entry made by: Ing. Zuzana Kočibálová
Last change: 01. 06. 2019, 22:20 (Data import from library)


Source specification:

Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019. ISBN 978-80-972752-5-9.

Original name: Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-972752-5-9
Publisher: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV
Place of publishing: Bratislava
Issue and volume number:
Year of publication: 2019
Issue number:
Number of pages:
Type of scope:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2019
Year of transmission:
Last change: 01. 06. 2019, 22:21 (Data import from library)