18. 10. 2019  1:37 Lukáš
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SLANÝ, O. -- KLEMPOVÁ, T. -- MARCINČÁK, S. -- ČERTÍK, M. Produkcia vysokohodnotných fermentovaných bioproduktov z rôznych rastlinných materiálov. In Hygiena alimentorum XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2019, s. 100. ISBN 978-80-8077-619-0.

Originální název: Produkcia vysokohodnotných fermentovaných bioproduktov z rôznych rastlinných materiálov
Anglický název: Enhancement of plant-based materials into high-value fermented bioproducts
Autor: Ing. Ondrej Slaný (50%)
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (30%)
Slavomír Marcinčák (10%)
doc. Ing. Milan Čertík, PhD. (10%)
Pracoviště: Ústav biotechnológie
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Hygiena alimentorum XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít
Podnázev:
Od strany: 100
Do strany: 100
Počet stran: 1
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ondrej Slaný
Poslední změna: 01.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Hygiena alimentorum XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-619-0.

Originální název: Hygiena alimentorum XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-8077-619-0
Nakladatel: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Místo vydání: Košice
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 01.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)