15. 10. 2019  13:05 Terézia
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SLANÝ, O. -- KLEMPOVÁ, T. -- MARCINČÁK, S. -- ČERTÍK, M. Produkcia vysokohodnotných fermentovaných bioproduktov z rôznych rastlinných materiálov. In Hygiena alimentorum XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2019, s. 100. ISBN 978-80-8077-619-0.

Originálny názov: Produkcia vysokohodnotných fermentovaných bioproduktov z rôznych rastlinných materiálov
Anglický názov: Enhancement of plant-based materials into high-value fermented bioproducts
Autor: Ing. Ondrej Slaný (50%)
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (30%)
Slavomír Marcinčák (10%)
doc. Ing. Milan Čertík, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Hygiena alimentorum XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít
Podnázov:
Od strany: 100
Do strany: 100
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ondrej Slaný
Posledná zmena: 01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Hygiena alimentorum XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-619-0.

Originálny názov: Hygiena alimentorum XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8077-619-0
Vydavateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Miesto vydania: Košice
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)