21. 10. 2020  4:52 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SZOTKOWSKI, M. -- BYRTUSOVÁ, D. -- MATOUŠKOVÁ, P. -- CHRÁSTOVÁ, N. -- TĚŠÍKOVÁ, K. -- RAPTA, M. -- SHAPAVAL, V. -- ČERTÍK, M. -- MÁROVÁ, I. Extracellular lipase production by red yeasts cultivated on animal waste fat. In 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019, s. 53.

Originálny názov:
Extracellular lipase production by red yeasts cultivated on animal waste fat
Slovenský názov:
Autor:
Martin Szotkowski (5%)
D. Byrtusová (5%)
Petra Matoušková (5%)
N. Chrástová (5%)
K. Těšíková (5%)
Marek Rapta (5%)
Volha Shapaval (5%)
prof. Ing. Milan Čertík, PhD. (60%)
Ivana Márová (5%)
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice
Podnázov:
Od strany: 53
Do strany: 53
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Posledná zmena:
01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019.

Originálny názov:
46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ: Slovenská akadémia vied Chemický ústav
Miesto vydania:
Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)