19. 10. 2019  12:29 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHREPTOWITZ, K. -- TKÁČOVÁ, J. -- ČERTÍK, M. -- MIERZEJEWSKA, J. Biotechnological potential of newly isolated Basidiomycetes red pigmented yeasts. In 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019, s. 32.

Originálny názov: Biotechnological potential of newly isolated Basidiomycetes red pigmented yeasts
Slovenský názov:
Autor: K. Chreptowitz (5%)
Ing. Jana Tkáčová, PhD. (60%)
doc. Ing. Milan Čertík, PhD. (30%)
J. Mierzejewska (5%)
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice
Podnázov:
Od strany: 32
Do strany: 32
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jana Tkáčová, PhD.
Posledná zmena: 01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019.

Originálny názov: 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Slovenská akadémia vied Chemický ústav
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)