21. 10. 2020  11:05 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHREPTOWITZ, K. -- TKÁČOVÁ, J. -- ČERTÍK, M. -- MIERZEJEWSKA, J. Biotechnological potential of newly isolated Basidiomycetes red pigmented yeasts. In 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019, s. 32.

Originálny názov:
Biotechnological potential of newly isolated Basidiomycetes red pigmented yeasts
Slovenský názov:
Autor:
K. Chreptowitz (5%)
Ing. Jana Tkáčová, PhD. (60%)
prof. Ing. Milan Čertík, PhD. (30%)
J. Mierzejewska (5%)
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice
Podnázov:
Od strany:
32
Do strany:
32
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019.

Originálny názov: 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Slovenská akadémia vied Chemický ústav
Miesto vydania:
Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)